Informació cursos presencials

Pel correcte foncionament del centre, preguem tingueu en compte el següent protocol intern:

Entrada al centre de tots els alumnes

  • És imprescindible l’absència de simptomatologia amb la COVID-19 (febre, tos, dificultat respiratòria, malestar, diarrea,…) o amb qualsevol altre infecciós.

Entrada al centre dels alumnes menors

  • A l’entrada al centre, els/les nen/es petits/es només poden ser acompanyats per un sol acompanyant que entregarà el nen/a a l’entrada de la recepció. La professora acompanyarà el nen/a fins a la classe.
  • Qualsevol consulta per part dels pares s´ha de fer via correu electònic a ifrvic@institutfrancesdevic.com o bé al telèfon 93 885 33 13 o bé telèfon/Whatsapp 622 670 576, i si cal, concertarem una cita.

Sortida del centre dels alumnes menors

  • Els professors entregaran els alumnes menors de 12 anys als pares a l’entrada del carrrer a l’hora estipulada (per evitar aglomeracions a la recepció del centre). Es prega ser puntual, ja que el professor té classe seguidament.
  • A partir dels 12 anys, els alumnes sortiran sols del centre, a no ser que ens notifiqueu el contrari.
  • La puntualitat és bàsica perquè tot funcioni.
Top