Cursos de base de llengua francesa i alemanya

A1

L’aprenent / usuari pot comprendre i utilitzar expressions quotidianes i familiars i frases molt senzilles encaminades a satisfer les primeres necessitats.

Pot presentar-se i presentar una tercera persona i pot formular i respondre preguntes sobre detalls personals com ara on viu, la gent que coneix i les coses que té.

Pot interactuar d’una manera senzilla a condició que l’altra persona parli a poc a poc i amb claredat i que estigui disposada a ajudar.

A2

L’aprenent / usuari pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).

Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals.

Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

B1

L’aprenent / usuari pot comprendre frases i expressions utilitzades habitualment i relacionades amb temes d’importància immediata (per exemple, informacions personals bàsiques, informacions familiars, compres, geografia local, ocupació).

Pot comunicar-se en situacions senzilles i habituals que exigeixin un intercanvi simple i directe d’informació sobre temes familiars i habituals.

Pot descriure, de manera senzilla, aspectes de la seva experiència o bagatge personal, aspectes de l’entorn immediat i assumptes relacionats amb necessitats immediates.

B2

L’aprenent / usuari pot comprendre les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes, incloent-hi discussions tècniques en el camp de l’especialització professional.

Pot expressar-se amb un grau de fluïdesa i d’espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors.

Pot produir textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes i expressar un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

C1

L’aprenent / usuari pot comprendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos, i en reconeix el sentit implícit.

Pot expressar- se amb fluïdesa i espontaneïtat sense haver de cercar d’una manera gaire evident paraules o expressions.

Pot utilitzar la llengua de manera flexible i eficaç per a propòsits socials, acadèmics i professionals. Pot produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, i demostra un ús controlat d’estructures organitzatives, connectors i mecanismes de cohesió.

C2

L’aprenent / usuari pot comprendre sense esforç pràcticament tot el que llegeix o escolta.

Pot resumir informació procedent de diferents fonts orals o escrites, reconstruir fets i arguments, i presentar-los d’una manera coherent.

Pot expressar-se espontàniament, amb fluïdesa i precisió, distingint matisos subtils de significat fins i tot en les situacions més complexes.

Altres cursos

Open_Book
 • Infantils a partir de 4 anys
 • Juvenils
 • Preparació per a exàmens oficials (tots els nivells)
 • Conversa
 • Per a empreses
 • Francès comercial
 • Alemany comercial
 • Trimestrals
 • Per a més de 65 anys
 • Escola d´estiu d´immersió lingüística
 • Intensius d´estiu
 • Casal d´estiu
 • Club de lectura en francès i alemany
 • Cafè-conversa en francès i alemany
 • Teatre en francès
 • Tallers infantils en francès i alemany
 • Conferències gratuïtes de civilització francesa i alemanya
 • Conta contes en francès
 • Xerrades pràctiques de comunicació efectiva en francès
 • Classes particulars

Preparació per exámens

EXÀMENS DE FRANCÈS

EXAMENS D´ALEMANY

EXAMENS D´ANGLÈS

Top