Condicions de pagament

La forma de pagament dels nostres cursos regulars és per avançat trimestralment

Els nostres cursos es poden pagar:

  • En efectiu o tarja a la recepció del centre (pot ser el primer dia de classe).

o bé

  • Per transferència bancària a: Banc de Sabadell

ES39 0081 0056 9900 0202 7914 (Notificant el nom de l´alumne)

o bé

  • Mitjançant rebut bancari (en aquest cas us enviarem el document SEPE per signar).

 

Venciments :

  • 04/9/2022 : Pagar la Matricula (si encara no l´heu pagat) + quota setembre+ Material del curs (llibres)
  • 01/10/2024: Pagar 1r trimestre
  • 01/01/2024:Pagar 2n trimestre
  • 01/03/2024: Pagar 3r trimestre

 

  • La forma de pagament de les classes particulars és per avançat mensualment mitjançant rebut bancari.
Top